Ulab din IT-partner

Integritetspolicy

Inledning

Vi på Ulab IT Partner AB värnar alltid om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar vart dina uppgifter finns och varför vi sparar viss information om dig, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har.

Om du har några frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss. 

Personuppgiftsansvarig

Ulab IT Partner AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in om dig i samband med köp, offertförfrågan eller andra sammanhang då du är i kontakt med oss.

Våra kontaktuppgifter är:

Ulab IT Partner AB
Kinnavägen 1
511 31 Örby
gdpr@ulab2.se
556938-5486

Definitionsbeskrivningar

Personuppgiftsansvarig (PUA)

Betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde (PUB)

Ett personuppgiftsbiträde är en organisation eller person som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

Personuppgifter (PU)

Betyder att all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk nu levande person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt. Detta kan vara via tex namn, personnummer, bild, e-postadress m.m.

Behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Känsliga personuppgifter

Är personuppgifter som kan orsaka skada eller särskilda bekymmer för den registrerade om de avslöjas. Exempel på sådana uppgifter är: Särskilda kategorier av personuppgifter (enligt definition nedan), kreditkortsnummer och annan ekonomisk information om den registrerade, personnummer och lokaliseringsuppgifter.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro eller medlemskap i fackförening, eller sexuella läggning.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro eller medlemskap i fackförening, eller sexuella läggning.

Dina uppgifter

Oavsett sammanhang är vi som företag skyldiga att ha en laglig grund för att spara och behandla personuppgifter. Nedan försöker vi lista de mest vanliga skälen. Kommer du i kontakt med en situation som inte finns listad nedan ser vi gärna att du tar kontakt med företagets personuppgiftsombud för vidare diskussion.

Uppgifterna raderas endast vid krav från personen eller från sista datum på sista affären. Bokföringslagen och diverse andra lagar kan göra att vissa uppgifter inte går att radera.

ERP

Vad: Namn, kundnummer, telefonnummer, adress och e-post

Skäl: Order, faktura och Bokföring

Stöd: Bokföringslagen

Hur länge: Enligt BFL innevarande år + 7 år (8 år)

Serverns mappar

Vad: Namn, kundnummer, telefonnummer, adress, köphistorik

Skäl:Kommunicera med kund, leverantör före, under och efter leverans

Stöd: Fullgörande av avtal

Hur länge: Raderas efter 3 år

CRM

Vad: Namn, kundnummer, telefonnummer, adress, köphistorik, e-post, personnummer

Skäl: Kommunicera med kund, leverantör före, under och efter leverans. Säkerställa kundavtal

Stöd: Fullgörande av avtal

Hur länge: Raderas efter 1 år

Sharepoint

Vad: Namn, telefonnummer, adress, dokumentation, och e-post

Skäl: Säkerställa kundens drift genom dokumentation

Stöd: Fullgörande av avtal

Hur länge: Raderas efter 3 år

Telefon

Vad: Namn, adress, e-post, telefon-nummer

Skäl: Kommunicera med kund, leverantör före, under och efter leverans

Stöd: Fullgörande av avtal

Hur länge: Raderas efter 3 år

Office 365

Vad: Namn, adress, e-post, telefon-nummer, personnummer

Skäl: Kommunicera med kund, leverantör före, under och efter leverans

Stöd: Fullgörande av avtal

Hur Länge: Raderas efter 3 år

Nyhetsbrev

Vad: Namn och e-post

Skäl: Marknadsföring

Stöd: Samtycke

Hur länge: Tillsvidare

Vad är skillnaderna i de skäl vi anger för lagligt stöd?

Vi anger ovan några olika skäl till varför vi behandlar dina uppgifter. Här försöker vi förklara skillnaden mellan dem

Fullgörande av avtal

I samband med att du gjort ett köp hos oss ligger det ett ansvar på oss att leverera dessa produkter och tjänster. För att klara av detta behöver vi en del personuppgifter från dig och vi behöver eventuellt även lämna vidare till tredje part.

Bokföringslagen

För att vår redovisning och bokföring ska bli korrekt behöver vi spara en del information. Bland annat till verifikat i bokföringen. Denna lag går över GDPR.

Tyngre lagar än GDPR

Utöver bokföringslagen finns det flera andra lagar som kan ställa krav på oss att spara eller lämna vidare personuppgifter till berörd instans. Då har vi rättslig grund att spara denna information.

Samtycke

I samband med ditt köp, eller på annat sätt, har du samtyckt till att vi skickar nyhetsbrev och annan information till dig, det kan vara information om våra tjänster eller information om eventuella driftsstopp i tjänster vi levererar. Vår information kan komma både via vanlig postgång eller via digital väg, den digitala vägen är vanligast.

Ett samtycke kan du närsomhelst dra tillbaka. Hos oss gör du det enklast genom att avregistrera dig från de utskick vi gör eller kontakta oss direkt.

Vilka lämnar vi vidare dina uppgifter till?

Ibland lämnar vi vidare dina personuppgifter. Detta kan göras av flera olika skäl, nedan listar vi dessa. Ibland är de mottagande självständigt personuppgiftsansvariga (PUA), vilket innebär att de självständigt ansvarar för hur de vidare behandlar personuppgifterna. Andra gånger är de personuppgiftsbiträden (PUB) då är de via särskilda avtal bundna att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra villkor. Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga parterna hjälper oss att fullgöra avtalet med dig och att marknadsföra oss och våra tjänster och produkter.

Myndigheter

Skäl: De skäl som myndighet har rätt att begära in

Stöd: Tyngre lagar än GDPR

PUA eller PUB: PUA

Leverantörer

Skäl: Säkerställa tjänster

Stöd: Fullgörande av avtal

PUA eller PUB: PUA

Transportörer

Skäl: Kunna leverera dina varor

Stöd: Fullgörande av avtal

PUA eller PUB: PUA

Nyhetsbrev

Skäl: Marknadsföring

Stöd: Samtycke

PUA eller PUB: PUB

Registerutdrag

Ulab IT Partner AB arbetar hårt för att all data vi samlar in om dig ska var riktig. Om det skulle finnas några felaktigheter i dina uppgifter kan du när som helst kontakta oss för att få dom rättade. Önskar du få information om vilka uppgifter vi har registrerade på dig kan du även be om ett registerutdrag. Där redovisar vi hur vi behandlar dina uppgifter och i vilka system du finns med.

Radering

Vill du få dina uppgifter raderade kan du även begära det. Vi kommer då att radera samtliga av dina personuppgifter som inte krävs utifrån lagar som gäller över GDPR.

Hur inhämtar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan vi få till oss på flera olika sätt. Det absolut vanligaste sättet är genom att du gör ett köp hos oss. Andra sätt vi kan få in uppgifter om dig är genom kontakter, telefon eller mailvägen.

Säkerhet

Vi skyddar samtliga uppgifter med både tekniska och organisatoriska rutiner. Vi säkerställer att endast personal med rätt behörighet har tillgång till dina uppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

    Intresserad? Hör av dig!

    Fyll i formuläret nedan och kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

    Denna webbplats är skyddad med reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.