mobilväxel hos skene järn

Specialanpassad mobilitet för ledning och personal

2016 började vi att effektivisera Skene Järns trådlösa telefoni på lager och butik. Som trogen servicepartner står vi idag för hela företagets utrustning med specialanpassad mobiltelefoni som vi uppdaterar fortlöpande.

Vi samarbetar med Skene Järn sedan 20 år tillbaka och sedan 2013 jobbar vi aktiv med deras IT och dokumenthantering. När vårt samarbete med företaget fördjupades 2016 ännu en gång till, bad företaget oss att hjälpa dem att hitta en bättre lösning för deras trådlösa DECT-telefoner. De ville sänka sina kostnader för telefoni, uppdatera hårdvara och sedan byta ut mobila lösningar allt eftersom. Idag är företaget en av våra största kunder som vi hjälper med modern telefoni och service.

Önskemålet var först en lösning för runt 80 stycken användare med olika, individuellt anpassade lösningar för samma typ av DECT-telefon. Telefonerna var tänkta för snabba interna samtal för medarbetare inne på lager och i butik, samt för ett flertal säljare som rör sig ute på fältet. Användarna skulle kunna jobba mer flexibelt och mobilt.

Effektivisera och modernisera internkommunikationen

En av våra lösningar var att installera en gateway-lösning som möjliggör nätverksanslutning av äldre telefoniutrustning med nyare bärbara modeller. Detta gjorde att användarna kunde behålla utrustningen som de var vana vid i sina arbetsrutiner, samtidigt som hela telefonin kunde moderniseras stegvis.

Slutligen implementerade vi våra lösningar för sammanlagt cirka 130 anställda. Vi skapade också egna telefonsamtalsgrupper för varje avdelning inom företaget. Resultatet blev att användarna själva nu kunde koppla samma sina samtal, utan att behöva kräva extra resurser av övriga anställda. Lösningen minskade arbetsinsatserna och ledde till en effektivisering av hela telekommunikationen, både internt och externt.

Från ny mobilväxel till bättre teamwork

För att hjälpa Skene Järn med att förnya telefonin bytte vi successivt systemet bakom DECT-telefonerna. Istället utrustade vi företaget löpande med mobiltelefoner som säkerställer en smidig och effektiv kommunikation. Vidare installerade vi med Telavox en molnbaserad mobilväxel och kommunikationsplattform som underlättar det interna informationsutbytet. En av fördelarna med Telavox är att den går att använda med olika typer av enheter, som till exempel DECT-, mobil- eller fasttelefoner.

Som företag med många anställda hade Skene Järn också ett behov av att kunna inkludera många olika inställningar i deras telefonväxel. Utmaningen här var att realisera en kostnadseffektiv lösning där de själva kunde göra så många små ändringar som möjligt. Detta kunde vi också lösa med anpassningarna som Telavox tillåter och därmed säkerställa företagets samtalsflöde. Avslutningsvis genomförde vi en utbildning i form av en tvådagars workshop för samtliga anställda.

Idag fortgår samarbetet med Skene Järn och vi ansvarar för hela deras företagstelefoni. Så fort det behövs nya inställningar eller uppdateringar, så tar vi hand om allting. Detta ingår i vårt support- och serviceavtal.